Drobečková navigace

Úvod > Nezařazené > Návod - Pokládka kamenného koberce

Návod - Pokládka kamenného koberce

Pokládku kamenného koberce PIEDRA lze realizovat v případě manuálně zdatného investora i svépomocí. Výsledek je však přímo ovlivněn schopností provést kvalitní zahlazení povrchu při dodržení požadované rovinnosti. Nezbytnou samozřejmostí je nejenom dodržování pravidel pro přípravu podkladu a materiálu, ale i dodržování pravidel pro samotnou realizaci pokládky, včetně nepodcenění rozsahu plochy, povětrnostních podmínek při realizaci i vhodné volby počtu pracovníků.

V případě, že z důvodu vlastní časové zaneprázdněnosti či preferování záruky na dílo vzolíte cestu komplexní dodávky kamenného koberce včetně zajištění montážních prací, Vám nabízíme pro kvalitní provedení pokládky kamenného, resp. mramorového koberce proškolené realizátory s dlouhodobými zkušenostmi s pokládkou materiálů PIEDRA.

Všechny materiály nabízíme v kompletní sadě, tj. kamenivo + speciální pryskyřice + podrobný návod na postup montáže.

Potřebné nářadí pro pokládku kamenného koberce svépomocí je krom zakoupené sady kamenného koberce (pytel oblázků 25 kg + pryskyřice složka A+B) ještě třeba zednickou lžíci,hladítko, ředidlo, hadr, dva kbelíky a ruční míchačku s regulací otáček.

Návod - 1. část Návod - 2. část

V naší nabídce naleznete i montážní set pro instalaci kamenného koberce PIEDRA. Cena tohoto setu je 525 Kč vč. DPH.

Návod na aplikaci kamenného/mramorového koberce NA STĚNU

Podklad musí být suchý !!!

Materiál - sada pro aplikaci na stěnu - plocha 1 m2, při tl. 6 - 8 mm

  • kamenná/mramorová drť - cca 10 kg / m2
  • adhezní můstek - složka A = 0,4 kg/m2 („žlutá“ - tuhá hmota)
  • složka B = 0,15 kg/m2 (tekutá hmota)
  • pojivo - složka A = 0,59 kg/m2 („bílá“ - tuhá hmota)
  • složka B = 0,21 kg/m2 (tekutá hmota)

Nářadí : zednická lžíce, hladítko (nerez), ředidlo pro čištění (S6003,S6005,S6006), hadr načistění nářadí, 2-3 kbelíky, ruční míchačku s regulací otáček.

Příprava podkladu : povrch musí být suchý, zdrsněný a čistý bez mechanických nečistot. Pracovní teplota min. 10°C s min teplotou pro zrání „koberce“ 5°C.

Příprava kameniva: v samostatném kbelíku připravíme 10 kg kameniva (1m2). Přírodní kamenivo může mít rozdílnou barevnou diferenci v různých baleních. Proto doporučujeme kamenivo promíchat najednou z více pytlů.

Příprava adhezního můstku: Do jednoho kbelíku vložíme složku A a poté složku B. Po dobu cca 3 min důkladně mícháme na cca 300 ot/min. tak, aby byly jednotlivé složky důkladně smíchány a tvořily „vláčnou“hmotu.

Aplikace adhezního můstku: Můstek aplikujeme hladítkem, případně štětcem v tl. cca 2 mm. Doba zpracování je odvislá od povětrnostních a teplotních podmínek (podklad i okolí) a pohybuje se v délce trvání cca 15-45 min.

Příprava pojivové složky: dtto adhezní můstek

Příprava kamenného/mramorového koberce pro aplikaci na stěnu: Do důkladně promíchané pojivové složky vsypeme připravenou kamennou/mramorovou drť a cca 3 min důkladně promícháváme tak, aby se v hmotě nevyskytovaly „bílé“ hroudy (pojivo sl. A). Tyto „hroudy“ pojiva, pokud není důkladně promícháno se mohou po vyzrání objevit v ploše a tvořit lokálně neestetický vzhled povrchu.

Aplikace kamenného/mramorového koberce na stěnu: Důkladně promíchanou směs postupně nanášíme v min. tloušťce do připraveného „živého“ adhezního můstku. Povrch tzv. utahujeme hladítkem za pomoci přiměřeného tlaku. Požadovanou tloušťku průběžně kontrolujeme měřidlem. Rovinu udržujeme za pomoci hladítka, nebo roztahujeme kovovou vodováhou (latí) a následně kovovým hladítkem mírným tlakem zahlazujeme do roviny. V případě menších ploch materiál roztahujeme a zahlazujeme pouze hladítkem. Povrch vždy kontrolujeme vizuálně.

Po každém zahlazení pracovní nástroje důkladně otíráme hadrem namočeným v některém z výše  doporučených ředidel.

Povrch necháme zaschnout po dobu 24 hodin, pro dosažení jeho nelepivosti a odolnosti mírnému tlaku. Plně zatížitelný je po cca 7-mi dnech.

V případě potřeby konzultace kontaktujte dodavatele materiálu.

Návody a dokumentace