Aktuality

Míchání na počkání

Míchání vybraných druhů mozaikových omítek na počkání
09/02/2020 16:23:29

SLUŽBY

Společnost poskytuje svým zákazníkům a partnerům široké spektrum služeb, včetně konzultací :

Zpracování cenových a materiálových nabídek

 • pracovníci firmy PROFI CB – ideal vyhotovují na vyžádání cenové nabídky, které obsahují optimální systémové skladby pro konkrétní případy, včetně návrhu technologie zpracování

Odborné konzultace

 • poskytování odborných informací vztahujících se k nabízeným materiálům a službám

Vzdělávání

 • společnost v úzké součinnosti s renomovanými odborníky v oblasti zateplovacích systémů (ETICS) svým obchodním partnerům poskytuje prostřednictvím odborných školení a seminářů vzdělávání jak po praktické, tak i po legislativní stránce. Tato školení a semináře jsou určeny pro pracovníky partnerských realizačních firem, projektanty, stavební dozory, investory, aj.

Základní tepelně-technické výpočty stavebních konstrukcí

 • ve spolupráci s odborníky společnosti PROFI am BAU nabízíme možnost zpracování návrhu a posouzení stavební konstrukce z pohledu závazných požadavků dle ČSN 730540-2:2007 Tepelná ochrana budov
 • v rámci výpočtového protokolu zajistíme posouzení dané konstrukce z pohledu :
  • součinitele prostupu tepla
  • nejnižší vnitřní povrchové teploty
  • šíření vodní páry konstrukcí
  • bilance roční zkondenzované vodní páry

Vlhkostní průzkumy

 • v oblasti sanace vlhkého zdiva nabízíme ve spolupráci s PROFI am BAU provedení vlhkostního průzkumu včetně návrhu sanačních opatření Průzkum spočívá ve :
  • zjištění stupně zasolení zdiva
  • určení příčin poruch stavby
  • změření vlhkosti zdiva

Zkouška a diagnostika podkladu

Pro zajištění dlouhodobé životnosti a stability ETICS umožňujeme partnerům využít nabídky:
 • zkouška soudržnosti podkladu
 • zkouška pro ověření výtažných sil kotvících hmoždinek

Dotační programy

 • spoluúčast při zpracování podkladů za účelem využití dotačních programů (PANEL 2013+, ZELENÁ ÚSPORÁM II,…)

Color studio

 • zpracování barevného návrhu fasády

Míchací a tónovací centrum

V rámci činnosti zajišťujeme časovou i objemovou optimalizaci dodávek probarvených tenkovrstvých omítkovin, nátěrových hmot a penetrací prostřednictvím moderního tónovacího a míchacího zařízení, včetně operativních tzv. „domíchávek“.

Doporučení kvalitních a proškolených partnerů pro Vaši stavbu

V návaznosti na realizovaná odborná školení a semináře Vám nabízíme možnost využití spolupráce s proškolenými partnery pro Vaši stavbu.