Aktuality

Míchání na počkání

Míchání vybraných druhů mozaikových omítek na počkání
09/02/2020 16:23:29

Ochranné omítky proti elektrosmogu


Pod pojmem „elektrosmog“ se obecně rozumějí elektromagnetická pole, která vysílají různá technická zařízení. Pole, které působí zvenčí na obytné prostory, vysílá například vedení vysokého napětí, rádiovysílače nebo televizní vysílače, mobilní vysílače, ale také bezdrátové telefony. Dopady elektrosmogu na lidský organizmus byly a jsou na základě vzbuzení veřejného zájmu předmětem národních i mezinárodních výzkumů. Různé studie dochází k závěrům, že elektrosmog může mít vliv, např. na zvýšení rizika vzniku rakoviny a infarktu, na změny genomů (genový obsah chromozomů jádra buňky) a na psychiku (např. deprese). Kromě toho vede zvýšené záření ke snížení výkonnosti, schopnosti koncentrace nebo také narušení biorytmu. Přestože si spekulace o nebezpečí elektrosmogu často protiřečí, většina lidí se cítí tímto nebezpečím ohrožena. Brát elektrosmog na lehkou váhu je z našeho pohledu stejně problematické, jako případné propadnutí panice. Ochranný systém Profi Faradayus proto prezentujeme jako nabídku všem lidem, kteří chtějí přijmout dostupná opatření proti zátěži způsobené elektrosmogem. Ochranný systém Profi Faradayus nabízí rychlou a výhodnou ochranu obytných prostor před okolním elektrosmogem, a to jak pro novostavby, tak pro již stojící domy. Garantují odstiňující účinky jak proti nízkofrekvenčnímu elektrickému poli (např. elektrické rozvody v domácnostech), tak proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlnám (např. mobilní vysílače, bezdrátové telefony atd.). Při měření prof. P. Pauliho (profesor vysokofrekvenční, mikrovlnné a radarové techniky na Vojenské univerzitě v Mnichově ) bylo díky ochranným omítkám Profi Faradayus záření při frekvenci 2000 MHz absorbováno z 99,99%. Stavební výhody ochranného systému Profi Faradayus spočívají v tom, že není nutný žádný zvláštní pracovní postup jako např. zasazování ochranných desek. Dále pro používání omítek není nutné speciální zaškolování pracovníků. Ochranné omítky Profi Faradayus jsou stejně tak lehce zpracovatelné, jako všechny ostatní produkty PROFI stavební hmoty. Ochranný systém Profi Faradayus
Stanovení cílů při vývoji ochranného systému Profi Faradayus: • Redukce elektromagnetického záření, např. mobilní vysílač, DECT-Telefon • Odstínění typického elektrického pole, způsobeného elektrickými rozvody v domácnosti • Minimalizace dodatečných výdajů pro spotřebitele Produkty Faradayus:
 1. Laboratorní testy Rakouského institutu pro stavební biologii a ekologii (IBO) - Vývoj vhodných receptur a pokusných desek
  IBO Certifikát

 2. Znalecké posudky od prof. Pauliho, profesora vysokofrekvenční, mikrovlnné a radarové techniky na Vojenské univerzitě v Mnichově – Důkaz účinků jednotlivých komponentů omítky.
 3. znalecké posudky
 4. Certifikát ekologičnosti vnitřních omítek Profi Faradayus udělený institutem IBO

 5. Pokusy na speciálně zřízeném, zkušebním staveništi v Ernstbrunnu
 6. znalecké posudky
 7. Terénní zkoušky v bytě ve 3. vídeňském okrsku, adresa Landstraßer Hauptstraße 38/1/13

 8. Zpráva o vyšetřování rakouského institutu IBO, k přezkoušení účinnosti omítkového systému Profi Faradayus vzhledem k odstínění/tlumení elektromagnetického pole.
 9. znalecké posudky